Refra Serwis

 

Referencje

  • W ostatnich dwóch latach zrealizowaliśmy "pod klucz" kilka znaczących projektów obejmujących kompletny engineering, dostawę materiałów ogniotrwałych oraz ich montaż wraz z końcowym wygrzewaniem instalacji. W krótkim czasie firma przeprowadziła liczne specjalistyczne prace budowlane i remontowe na terenie kraju, jak również świadczyła usługi na rynkach europejskich. 


  • Do największych przedsięwzięć remontowych należały remonty ogniotrwałe przewodów wzniosowych, cyklonów wymienników ciepła, chłodników i pieców obrotowych w przemyśle cementowym, remonty w zakładach utylizacji odpadów, elektrowniach, a także remonty w przemyśle materiałów budowlanych. Do znaczących nowych inwestycji w ostatnim czasie należało wykonanie montażu wyłożenia ogniotrwałego pieców Maerz'a w Polsce i Norwegii, kompleksowego wykonania komór spalania w Serbii i na Ukrainie, a także spalarni odpadów komunalnych na terenie Polski i Europy.


  • Firma realizowała również zlecenia związane z kompleksowym wykonaniem niewielkich jednostek piecowych, a także konstrukcji stalowych elementów pieców. 


  • Znaczny udział wśród świadczonych przez nas usług miało wygrzewanie obiektów przemysłowych przy użyciu mobilnych suszarni sterowanych komputerowo wg zadanej krzywej suszenia. 


  • Czas użytkowania lanc palników pieca obrotowego w otulinie betonowej wykonanej przez naszą firmę oraz wygrzanej wg zadanej krzywej wynosi nawet 10 miesięcy! 


  • Spółka stale rozszerza swoją ofertę usługową, inwestując w nowe maszyny i urządzenia oraz wprowadzając nowe technologie oraz rozwiązania techniczne. Przykładem może być już wcześniej wspomniane posiadanie własnej mobilnej suszarni lanc palników pieców obrotowych, a także specjalistycznej suszarni do wygrzewania obiektów wielkogabarytowych. Aktualnie w opracowaniu znajdują się również inne urządzenia mające usprawnić proces wykonywania usług a także ich jakość w tak trudnej branży jaką jest ogniotrwałe budownictwo przemysłowe.

 

ref_1.jpg

Przemysł wapienniczy

 

ref_2.jpg

Spalanie odpadów

 

ref_3.jpg

Przemysł cementowy i wiele innych